Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán
Loại Thời gian
Xử lý
Phí Tối thiểu Tối đa
ATM
(Chuyển Khoản Tại Quầy)
ATM Ngay lập tức Không thu phí** 50.000 50.000.000
iBanking
Dịch vụ Ngân hàng Điện tử Ngay lập tức Không thu phí** 100.000 50.000.000
QR Code Ngay lập tức Không thu phí** 100.000 10.000.000
Qr Pay
QR Code Ngay lập tức Không thu phí** 50.000 50.000.000
Thẻ Cào
Thẻ Cào Ngay lập tức Không thu phí** 100.000 100.000.000
QR Code Ngay lập tức Không thu phí** 100.000 50.000.000
Một số phương thức thanh toán chỉ hỗ trợ giới hạn loại tiền tệ. Vì vậy danh sách phương thức thanh toán cung cấp tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản SBOBET của bạn.
Cần trợ giúp? Liên hệ chúng tôi
Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.