Phương thức thanh toán
Loại Thời gian
Xử lý
Phí Tối thiểu Tối đa
ATM
ATM Ngay lập tức Không thu phí** 50,000 30,000,000
iBanking
Dịch vụ Ngân hàng Điện tử Ngay lập tức Không thu phí** 300,000 300,000,000
QR PAY
QR Code Ngay lập tức Không thu phí** 50,000 30,000,000
Scratch Card
Thẻ Cào Ngay lập tức Không thu phí** 100,000 100,000,000
Một số phương thức thanh toán chỉ hỗ trợ giới hạn loại tiền tệ. Vì vậy danh sách phương thức thanh toán cung cấp tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản SBOBET của bạn.
Cần trợ giúp? Liên hệ chúng tôi
Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.